Keysight U8485A DC/10 MHz – 33 GHz USB Thermocouple Power Sensor
Keysight U2064XA 10 MHz to 40 GHz USB Wide Dynamic Range Peak and Average Power Sensor
Keysight U2002H USB Power Sensor, 50 MHz to 24 GHz
Keysight U2000B 10 MHz – 18 GHz USB Power Sensor
Keysight L2063XA 10 MHz to 33 GHz LAN Wide Dynamic Range Average and Peak Power Sensor