Easyflex Com

 

Easyflex Comkommunikasiya,  siqnal və güc kabellərində zədələnmə yerlərinini təyin edilməsi üçün çox kompakt və güclü reflektometrdir. Yaxın zonada 5 sm ayırd etmə qabiliyyəti və 15 km maksimal ölçmə diapazonu cihazın, demək olar ki, bütün sahələrdə tətbiq üçün yararlı edir. Sadə idarə edimə və ən son texnologoyaların istifadə ediməsi hətta təcrübəsi olmaya istifadəçilərə zədələnmələrin yerinin tez və dəqiq təyin etməyə imkan verir.

 

Üstünlükləri

·        50 m diapazonda 5 sm yüksək ayırd etmə qabiliyyəti

·        Menü və vasitəçi funksiyaların köməyi ilə sadə idarə edilmə

·        Ümümi diaqrammanın və böyüdülmüş seqmentin ikili təsvir edilməsi

·        250 V qədər gərginlik altında olan kabellərdə ölçmələr aparmaq üçün CAT II ölçmə girişi.

 


Technical documentation

 

    document1.pdf