Digiflex Com

Digiflex Com – güc, idarə etmə və telekommunikasiya kabellərində ölçmələr aparmaq üçün kompakt, güclü reflektometrdir. Yaxın zonada 2,5 sm ayırd etmə qabiliyyəti və 30 km qədər ölçmə diapazonu cihazın əsas xüsusiyyətlərindəndir. Cihazda güclənlənin məsafədən asılı olaraq təyin edilməsi (zəifləmənin kompensasiyası) siqnalın kabel xəttində zəifləmədən baş verən effekti aradan qaldırmağa imkan verir. Asan idarə edilmə və ən yeni texnologiyaların istifadə edilməsi hətta təcrübəsi olmayan istifadəçilərə dəqiq və tez ölçmələr aparmağa imkan verir.

 

Üstünlükləri

·        30 km qədər uzunluqda olan kabellərdə zədələnmələrin müəyyən edilməsi

·        Məsafədən asılı olaraq zəifləmənin kompensasiyası

·        İki ölçü girişlərin mövcud olduğuna görə cütlüklərin birbaşa müqaiyə etmək imkanı

·        Yaxın və uzaq zonalarda yüksək ayırd etmə qabiliyyəti

·        Möhkəm və su sıçrantılarına davamlı korpus

·        250 V qədər gərginlik altında olan kabellərdə ölçmələr aparmaq üçün CAT II ölçmə girişi

·        Qeyri stabil zədələnmələr üçün İFL (İntermittent Fault Location) rejimi.

 


Technical documentation

 

    document1.pdf

    document2.pdf