Videomikroskop/Optik lifin identifikatoru/Görünən lazer mənbəyi