Enerji təchizatı

Bu gün bütün dünyada enerji istehsalçıları və techizatçıları, həmçinin kabel şəbəkələrinin texniki xidməti və təmirinə cavabdeh xidmətlər öz üzərilərinə istehlakçıların maksimal keyfiyytəli enerji təchizat edilməsi öhdəliyini götürürlər.

 

Kabel zədələnməsi yarandıqda söhbət pul və zaman xərclərindən gedir. Bir tərədən, maddi və mənəvi zərərə yol vermək üçün istehlakçı mümkün qədər tez yenidən elektrik enerjisi almağa başlamalıdır, digər tərəfdən isə dəyərli servis xidmətlərinin maksimal effektiv istifadəsini təmin etmək gərəkdir.

 

Düzgün texnologiyaların istifadəsi, yüksək etibarlılıq standartları və bütün komponentlərin sadə idarə olunması sahəsində SebaKMT kabel şəbəkələrində və hava elektrik ötürmə xəttlərində zədələnmələrin tez, etibarlı və, ilk növbədə, „rəhimli“ lokalizasiya etmək imkanını təqdirm edir.

 

SebaKMT-in təklifləri Kabel zədələnmələrinin lokalizasiyasıSınaqlar və Diaqnostika, habelə kabellərin seçilməsi üçün alətlər sahələrindəkı bütün tələbatları ödəyir. Bu həm, aşağı, həm orta, həm də yüksək gərginliklik kabellərə aiddir.