Calibration center

2017-ci ilin Aprel ayından Maybo şirkəti öz fəaliyyət sahəsini genişləndirərək kalibrləmə şöbəsini yaradaraq, ölkəmizin müxtəlif sənaye sahələrində sınaq və ölçü cihazlarının və alətlərinin kalibrlənməsi və təmiri kimi tanınmışdır.

Kalibrləmə  sahəsində yoxlanılan sınaq və ölçü cihazları:

Şirkətin bu illər ərzində fəaliyyətinin əsas məqsədi – müştərinin işlədiyi sahəyə uyğun tələblərinin standarta görə maksimal dərəcədə optimal və münasib texniki həllin təmin edilməsidir.

Hal- Hazırda Maybo şirkətinin fəaliyyəti ilə bağlı texniki xidmətlərinə daxildir:  Quraşdırma və cihazın tənzimlənməsi, təlim, istifadə və metodologiya, zəmanətli xidmət, laboratoriyaların qurulması və avadanlıq ilə təchizatı, mobil laboratoriyanın qurulması və təchizatı, sınaq və ölçü cihazları və alətlərinin kalibrlənməsi və təmiri.

Certificates